KoMPas č. 4

Týden před vánočními svátky přišlo na svět 4. číslo našeho farního časopisu KoMPas. Jeho tištěnou verzi si lze vzít na obvyklých místech našich kostelů, nebo na faře požádat pana děkana o zprostředkování. Členům klubu KoK přišlo toto číslo elektronicky.

Časopis je k rozebrání zdarma, je možné přispět na tisk. Pro orientaci: tisk jednoho výtisku (76 stran) vychází na 28 Kč.

Protože zákon o novinových službách nedovoluje zveřejňování takto nastaveného typu periodik na internetu, na odkazu s názvem KoMPas můžete nahlédnout alespoň na prvních sedm stran.