Aktuální organizace bohoslužeb a svátosti smíření respektující vládní nařízení

Organizace bohoslužeb dle nařízení vlády, a to v době 18. – 23. 12. 2020

Od 18. 12. dochází dle systému PES ke snížení z 30 na 20% maximální kapacity míst k sezení. Místa na stání se k tomu nezapočítávají. Stát v kostele mimo prostor, kde je možnost si sednout, je zakázáno.

V našich farnostech se tedy může bohoslužeb účastnit:

Moravský Krumlov: max. 37 účastníků

Petrovice: max. 42 účastníků

Kadov: max. 14 účastníků

Rakšice: max. 16 účastníků

 

Stále platí povinnost mít ústa a nos překrytá rouškou nebo respirátorem po celou dobu pobytu v kostele, vyjma sv. přijímání. Šály a nákrčníky, které neustále sklouzávají, tuto podmínku nesplňují. Návštěvníci nerespektující tento požadavek budou bohužel vykázáni z kostela ven a tam Mt 25, 29-30.

Dále platí pravidla o rozestupech, desinfekci rukou, zrušení liturgického úkonu pozdravení pokoje a zákaz hromadného zpěvu.

Shromáždění pořádaná církví jsou podle bodu II.14 vládních nařízení povolená v době od 05:00 hod. do 22:59 hod.

 

Pro naše farnosti z toho vyplývá:

  • na bohoslužby ve všední den lze přicházet až do naplnění kapacity, není nutno se předem hlásit
  • na bohoslužby s nedělní platností a na bohoslužby o svátcích je třeba se předem nahlásit (nejpozději do 20 hodin předchozího dne) panu děkanovi osobně nebo telefonicky (733 741 357); nespoléhejte, prosím, na to, že „Já se tam ještě nějak vlezu.“ Na kůr nebude přístup umožněn!
  • pravděpodobně nebude možné účastnit se všech svátečních bohoslužeb, a to z důvodu, aby se i ostatní mohli alespoň jedné z bohoslužeb během Vánoc účastnit (tato informace je předběžná, od 24. 12. mohou platit nová pravidla)
  • svátost smíření před Vánocemi v našich podmínkách nemůže být organizovaná s více zpovědníky, pan děkan zpovídá 30 minut před každou mší svatou (vyjma neděle a svátky v MK, v Kadově jsme na svátost smíření domluveni individuálně); ke svátosti smíření je nutné se předem nahlásit panu děkanovi, aby v případě většího počtu penitentů byl vytvořen větší časový rozsah pro udělení této svátosti; kdo přijal svátost smíření během listopadu a začátkem prosince a není si vědom těžkých provinění, prosím, aby upřednostnil ty, kteří svátost smíření nepřijali již několik měsíců; zpovídá se v sakristii

na bohoslužby i ke svátosti smíření mají přednost místní farníci