Žehnání adventních věnců

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

 

Z důvodu omezeného počtu účastníků bohoslužeb bude letos rozšířená nabídka žehnání adventních věnců (i krátký obřad s žehnáním věnců je bohoslužba, proto i zde platí vládní opatření).

Obřad s žehnáním adventních věnců bude probíhat dle níže uvedeného harmonogramu. Prosím, aby se obřadu neúčastnily celé rodiny, ale jen jejich zástupci (sníží se tak riziko překročení stanoveného limitu účastníků a více věnců tak bude mít příležitost požehnání za účasti svého majitele), 1 osoba může přinést i více věnců (např. od sousedů). Počet věnců není omezen vládními opatřeními.

V kostele může být přítomno max. 20 osob, a to včetně kněze.

Po dobu cca 20 minut po skončeném obřadu žehnání, které bude probíhat mimo mši svatou (při sobotní vigilii i v neděli) bude ještě možnost přistoupit ke svatému přijímání, a to samozřejmě i pro ty, kteří se obřadu žehnání neúčastní.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM POBOŽNOSTI

 

Moravský Krumlov: sobota 28. 11. v 16:30

                                     neděle 29. 11. při mši svaté (pouze pro účastníky mše)

                                     neděle 29. 11. v 15:00

 

Petrovice: sobota 28. 11. v 17:15

                    neděle 29. 11. při mši svaté (pouze pro účastníky mše)

                    neděle 29. 11. v 16:30

 

Kadov: neděle 29. 11. při mši svaté (pouze pro účastníky mše)

 

Rakšice: sobota 28. 11. při mši svaté (pouze pro účastníky mše)