Příspěvky do nového čísla KoMPasu

Na začátek adventu bych rád vydal další číslo našeho periodika KoMPas.

Prosím tedy farníky, aby se na vzniku nového čísla také podíleli, neboť  4. číslo KoMPasu je již v prenatálním stádiu a je potřeba vytvořit mu všechny orgány, aby se mohlo narodit zdravé a v plné síle.

Všechny příspěvky (nejlépe v elektronické podobě) můžete zasílat na dekan.mk@centrum.cz, a to do 20. listopadu.

Jako pomůcku předesílám několik námětů:

 • Prožívání karantény a domácích bohoslužeb na jaře i nyní
 • „Pozdravy pod rouškou“
 • Mše (nejen) pro děti a soutěž Drakobijce
 • První sv. přijímání a příprava na ně
 • Seznamování se s méně známými postavami Nového zákona v rámci Roku Bible
 • Prázdninové neděle na Floriánku
 • Prázdninový tábor pod Templštýnem
 • Žehnání jízdních kol
 • Žehnání školních potřeb
 • Oprava fary v Krumlově
 • Oprava kostela v Petrovicích
 • Čekání na nový zvon v Rakšicích
 • Svatováclavská mše
 • Žehnání Daňhelova kříže
 • Setkání lektorů
 • Koncert Concentus Moraviae
 • Výuka on-line z pohledu dětí, rodičů i pedagogů
 • Sdílení Vašich pěkných zážitků
 • Zajímavosti přečtené v jiných tiskovinách
 • A další

Bylo by fajn uskutečnit rozhovor, vytvořit nějakou luštěnku, články doprovodit fotografiemi nebo kresbami atp. Vždyť  už to známe z předchozích čísel.

Za spolupráci moc děkuji.

p. děkan