Ohlášky v závěru října

Po přechodu na zimní čas vstoupí v platnost nový pořad bohoslužeb, který bude uskutečňován až do závěru své platnosti, tedy do slavnosti Všech svatých. Je možné, že s ohledem na případná další vládní nařízení bude aktualizován. Sledujte proto informace na webu a kostelních vývěskách.

Nechť  celý týden prožíváme v rámci možností co nejlépe a současná pandemie nás nezchvátí ani na těle, ani na psychice a rozumu, ba ani na duši.