Ohlášky do 20. týdne v mezidobí

Nedělí vstupujeme do 20. týdne v mezidobí. Chvíle společnho setkávání nám opět prozradí pořad bohoslužeb. V tomto týdnu budou ranní bohoslužby přesunuty na večer, čas večerních zůstává zachován.

Ještě nám zbývají 3 prázdninové neděle, kdy bude otevřena kaple sv. Floriána.

Pro Rakšice je v těchto dnech odléván nový zvon, v Petrovicích probíhá oprava střechy kostela a okna pro krumlovskou faru jsou již ve výrobě. Na všechny tyto akce je možné přispět finančně na účet farnosti – viz záložka Kontakty).

V sakristiích je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2021 (výběr z pěti druhů).