Ohlášky, bohoslužby a sobotní mariánská slavnost

Blížíme se k závěru třetí čvtrtiny prázdnin a opět máme pozvání na její dobré prožívání, když se podíváme do pořadu bohoslužeb. Sobotní slavností vrcholí mariánská úcta, která se bude slavit nejen v Praze u Mariánského sloupu, ale v i v našich farnostech.

V sobotu 15.8. budou bohoslužby následovně:

7:30 Kadov

9:00 Moravský Krumlov

11:00 Dobelice

18:00 Rakšice

 

V neděli dopoledne pak proběhne adorační den farnosti Kadov.

 

Požehnaný týden.