Děti Drakobijce

Při nedělní mši sv. (nejen) pro děti byla uzavřena a vyhodocena celoroční soutěž, kdy jsme společně s Arturem získávali zuby draka a stávali jsme se Drakobijci. Během roku jsme se naučili zacházet se zbraněmi jako je přilba spasení, pancíř spravedlnosti, štít víry, meč Ducha, pás pravdy nebo boty připravence.

Naučili jsme se bránt útokům sedmi hlavních hříchů a učili jsme se získávat sedm ctností. K tomu jsme obdrželi sedm darů Ducha Svatého.

Poslední zub – zub z pyšné drakovy hlavy získali ti, kteří nakreslili tematický obrázek. Na obrázky dětí se můžeme nyní podívat všichni.

A jedna fotografie zachycuje úsměvy z úspěšných zápasů (nejen) dětí v Kadově (na obrázku chybí Deniska).