Cyrilometodějské žehnání kol

V neděli 5. 7. bylo zahájeno prázdninové otevření kaple sv. Floriána.

Zatímco světci tohoto dne, sv. Cyril a Metoděj, se museli spolehnout především na své nohy, my už máme různá přibližovadla. Ale jeden druh těchto přibližovadel se bez našich nohou také neobejde, a to jsou jízdní kola. Ve zmíněnou neděli se několik farníků na floriánském vrchu účastnilo slavnostního žehnání jízdních kol, přičemž se svými bicykly se dostavilo 24 řidičů, řidiček a řidičátek.

Přejeme jim, aby v síle požehnání vždy dosáhly bez újmy na svém těle, duši i „stroji“ cíle své cesty a také šťastného návratu domů.

Pár snímků z žehnání na mobil zachytila paní Jitka Sobolová.