Něco pro odlehčení z jiného soudku

ROK 2020 = ROK BIBLE

Několik rad biblický postav do současné situace:

„Často si myjte ruce.“ Pilát Pontský

„Nedotýkejte se sebe navzájem.“ Máří Magdaléna

„Nezdravte se políbením.“ Jidáš Iškariotský

„Nesahejte si do ran.“ Tomáš, apoštol

„Dbejte o tělesnou hygienu.“ Jan Křtitel

„Neshromažďujte se u bran.“ Mordokaj

„Neztrácejte hlavu.“ Holofernes

„Nejezděte k moři.“ Jonáš

„Mouka bude.“ Josef Egyptský

„Toto není apokalypsa.“ Jan, apoštol a evangelista

„Noste roušky!“ Veronika

 

NĚKOLIK AKTUALIZOVANÝCH PŘÍSLOVÍ

Rouška – půl zdraví.

Jak si kdo ušije, tak si i navlékne.

Nevstoupíš dvakrát do téže roušky.

Proti roušce žádný dišputát.

Devatero roušek – desátý respirátor.

S rouškou nejdál dojdeš.

S rouškou jde všechno líp.

Oko za oko, rouška za roušku.

Co na srdci, to na jazyku. Co na jazyku, to na roušce.

Holá huba – líné neštěstí.

Kdo jinému roušku šije, sám do ní prská.

Tak dlouho se chodí s rouškou kamkoli, až se tkanička utrhne.

Rouška kvapná, málo platná.

Každý své roušky strůjcem.

Host do domu, rouška na pusu.

Nechval roušku před večerem.

Kde se rouška vaří, tam se dobře daří.

Kolik roušek máš, tolikrát jsi člověkem.

Bez roušky na ulici nelez.

Pozdě roušku spíchnouti.

Šité roušky nelétají samy na pusu.

Lepší rouška na ústech než respirátor na stole.

Kouká, jako by mu ulítly roušky.

Kdo chce roušku šít, nit si vždycky najde.

Březen – za roušku vlezem. Duben – ještě tam budem.

 

A na závěr několik nových slovíček:

NAROUŠITEL = člověk, kerý se pohybuje na veřejnosti bez roušky

HARANTÉNA = nucený pobyt dětí doma

UPCHRCHLÍK = migrant s koronavirem

MATEŘÍROUŠKA = rouška ušitá maminkou

NÁKAZNÍK = potenciálně nakažený zákazník

KORONOVAČNÍ KLENOTY = roušky a respirátory