Rok Bible v méně známých postavách Nového zákona

Jako první počin Roku Bible budou čtvrteční katecheze v Petrovicích a páteční katecheze v Krumlově o, většinou méně známých, postavách Nového zákona. Zmíníme se např. o Lydii, Eutychovi, Rodé, Tabitě, Eneášovi, či známé, ale přitom neznámé osobnosti Šimona z Kyrény.

Katecheze budou probíhat při mši svaté v místě kázání (pokud nám to liturgická oslava dovolí).

Ke každé katechezi je dobré se již předem (za domácí úkol) obeznámit s biblickým textem, který o dané postavě hovoří. Jméno postavy a příslušný biblický text bude uveden vždy na kostelní nástěnce v Krumlově a v Petrovicích, na webu bude zveřejněn vždy na konci příspěvku s aktuálními ohláškami.