Informace o některých termínech

Setkávání katechumenů po prázdninách začne 3. 9. v 19 hodin.

Pro rodiče, kteří za splnění obvyklých podmínek chtějí během měsíce září 2019 křtem zapsat své dítě mezi křesťany a kandidáty věčného života, je nutné se přihlásit panu děkanovi, a to do čtvrtku 5. 9. 2019.

Pro snoubence, kteří na podzim 2019 a v prvních měsících roku 2020 hodlají uzavřít v našich farnostech manželství církevním obřadem, budou zahájeny přípravy v sobotu 7. 9. 2019 v 9 hodin na faře v Moravském Krumlově. Nutné je předchozí nahlášení.

Pro děti na ZŠ Klášterní, ZŠ Ivančická, ZŠ Lesonice a pro studenty gymnázia (případně i jiné střední školy), kteří hodlají navštěvovat hodiny náboženství, je uzávěrka přihlášek 8. 9. 2019. Přihlášky se podávají v písemné formě (formulář k vyzvednutí v kostelích a na faře). Rozvrh bude stanoven dle počtů přihlášených, a to v první polovině září.

Pro děti školou povinné bude v tomto školním roce otevřeno spolčo, které bude zaměřeno na vzájemné setkávání, hry, ale především na společné zpívání a nácviky písní, které zazní na bohoslužbách pro děti. Termíny setkávání budou stanoveny po dohodě s přihlášenými. Přihlášky do tohoto spolča si mohou rodiče dětí vyzvednout v našich kostelech a vyplněné odevzdat do 15. září.

Pro děti ve věku 3 – 6 let bude i v tomto školním roce otevřen Kurz Dobrého pastýře. Přihlášky, které je třeba odevzdat do konce září, a informace jsou k dispozici v kostele a na farním webu.

Letos poprvé bude proveden Kurz biblických tanců, přihlášky jsou k dispozici v kostele a na našem webu. Termíny setkávání budou stanoveny po dohodě s přihlášenými.