Dětská schola

Dětská schola – prostor pro oslavu Boha písněmi, hrami, společenstvím…

Přiveďte děti blíž k Ježíši…

Když chceme, aby děti do kostela a za Ježíšem chodily rády, tak se musí těšit také na kamarády, partu. Chceme takovéto setkání podpořit. Proto bychom rádi tento rok rozšířili možnosti setkávání dětí o dětskou scholičku. Vítané jsou děti všeho věku, hudební nástroje taky .:-)

Přihlášku do scholy si můžete vzít v kostele.