Výsledky postní almužny

Během postní doby si děti v našich farnostech odříkaly různé sladkosti a atrakce a ušetřené peníze vkládaly do pokladničky, tzv. postní almužny. Kasičky byly po Velikonocích odevzdány na Charitu a nyní přišly výsledky z celkového sčítání.

Ve farnosti Moravský Krumlov bylo 20 kasiček, ve kterých se ukrývalo 8.105,- Kč.

Ve farnosti Petrovice bylo odevzdáno 12 kasiček, z nichž se vysypalo 4.717,- Kč.

Farnost Kadov počala plniti 4 kasičky s celkovou částkou 1.682,- Kč.

Všem dětem, ale také i dospělým, kteří do kasiček dětem občas něco přisypali, upřímné Pán Bůh zaplať.

Výtěžek Postní almužny věnuje Oblastní charita Znojmo na léčbu vážně nemocných a umírajících dětí na Ukrajině.