Pouť na Floriánku – několik obrázků z poutní bohoslužby

I letos proběhly v kapli sv. Floriána nad městem Krumlovem poutní bohoslužby, první přímo v den svátku sv. Floriána, druhá v neděli poté. Sobotní mši sv. sloužil místní farář a děkan P. Pavel Vybíhal, nedělní pak, za účasti, kromě farníků a poutníků, také představitelů města a zástupců rodu Kinských, Mons. Václav Slouk, děkan brněnský.

Z nedělní mše svaté si můžeme prohlédnout několik fotografií. Profesionální fotografie pořízené v přízemí zachytila fotografka paní Šedrlová, fotografie z kůru jsou zachyceny mobilním telefonem paní Nesvačilové.

Díky všem, kteří se na organizaci i účasti pouti jakkoli podíleli.