Žehnání křížové cesty v Rakšicích

Uplynula postní doba a do rukou se mi dostaly fotografie z žehnání nově vytvořené křížové cesty v kostele sv. Vavřince v Mor. Krumlově – Rakšicích, které proběhlo v předvečer první postní neděle, 9. března.

Po uvítání vystoupila autorka malovaných obrazů, výtvarnice Vladimíra Fridrichová Kunešová, aby přítomné seznámila se vznikem a posláním těchto 14ti zastavení. Poté pan děkan obrazy požehnal a následovala letošní první pobožnost křížové cesty. Na ni návazala mše svatá. V Rakšicích se několik farníků k modlitbě křížové cesty scházelo každou neděli postní doby ve 14 hodin.

Níže se můžeme podívat na několik fotografií z průběhu slavnosti. K dispozici mám pouze scan fotografií, proto zde nejsou ve své plné kvalitě.