Křížová cesta na Křižák

Na Květnou neděli, přes střídání sluníčka, oblačnosti i deště, se několik farníků sešlo k pobožnosti křížové cesty, která byla zahájena netradičně. V kostele jsme modlitbu začali ukázkou krákého kresleného videoklipu, v jehož písni jsme si měli uvědomit, kdo to byl Šimon Cyrenský. Poté jsme se s velkým křížem vydali ke kříži na Křižáku, ke kříži nad Krumlovem. Cestou jsme se ve 14 zastaveních modlili především za oběti porušování lidských práv, provázely nás při tom verše Jana Zahradníčka. Na cílovém vršku pan děkan požehnal přítomným a městu.

Cesta plynula v tichosti a bez deště. Cesta zpět plynula již v menších skupinkách a dostali jsme od pana děkana za úkol hovořit jako emaužští učedníci, tedy o tom, co jsme právě prožili. Většina z nás cestou domů zmokla, ale atmosféru krásné pobožnosti nezhatil ani déšť, který nejen příroda tolik potřebuje.

Níže máme několik fotografií, které na mobil zdokumentovala paní Nesvačilová.

Díky všem přítomným i všem, kteří nás provázeli modlitbou ze svých domovů.