Svátek sv. Bartoloměje

Z důvodu svátku sv. Bartoloměje bude v pátek 24.8. bohoslužba z farního kostela přesunuta do kostela klášterního, který je zasvěcen právě tomuto světci. V neděli 26.8. pak bude ke cti tohoto apoštola sloužena mše svatá také v klášterním kostele. Ve farním kostele tuto neděli mše sv. nebude. Časy začátku bohoslužeb zůstávají nezměněny.