Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem

Na čtvrtek 27. září Katechetické centrum připravilo setkání všech dětí, které letos byly u prvního svatého přijímání. Setkání s otcem biskupem se uskuteční na brněnském Petrově.

Protože v době slavnosti 1. svatého přijímání jsem ještě nebyl v Krumlově a nevím, pro které z dětí pozvánka konkrétně platí, prosím rodiče dětí, které by se rády tohoto setkání účastnily a kterých se toto pozvání týká, aby děti nahlásili v kostele, na faře, nebo prostřednictvím farního emailu. Přihlašovat je nutné nejpozději 16. září do 18 hodin. Za farnost bude podána hromadná přihláška a podle počtu přihlášených bude řešena doprava do Brna a zpět a budou realizovány další organizační pokyny.

Více informací o tomto setkání je na stránkách http://brno.biskupstvi.cz/kc/Prvokomunikanti_2018.html