Ohlášky na 14. týden v mezidobí

Na druhý prázdninový týden, který je současně liturgickým 14. v mezidobí, je naplánován tento pořad bohoslužeb. V něm nás v pátek čeká speciální nabídka, a to mše s gregoriánským chorálem.

Dále připomínám zápis intencí a možnost koupit stolní kalendáře na příští rok.