Výsledky postní almužny

Pracovníci charity již sečetli obsah odevzdaných postniček, do kterých nejen děti vkládaly peníze za odříkané dobroty v postní době, a výsledek je takovýto: Moravský Krumlov 3. 920 Kč v 7 kasičkách, Petrovice 2.183 Kč v 6 kasičkách, Kadov 4.121 v 8 kasičkách a Dobřínsko 1.390 ve 2 kasičkách.

Celkové výsledky za děkanství a děkovný dopis ředitele OCh Znojmo jsem umístil na stránky děkanství.