Putování nejen pro děti

Během tohoto školního roku jsme na mších sv. nejen pro děti virtuálně navštívili několik poutních míst. Za každou (nejen mši sv. pro děti) mohly děti získat jednu korálku. Za 30 korálků mají slíbenou pouť  na jedno z míst, o kterém jsme si povídali. A ten čas je tady.

V sobotu 25. května společně vyrazíme napouť  na Vranov u Brna. Sraz je na vlakovém nádraží v M. Krumlově nejpozději v 8:10, odjezd přes Brno do Adamova v 8:17 z MK. Z Adamova se pak vydáme lesem po turistické značce pěšky na poutní místo Vranov u Brna. Cestou budou různé aktivity, v kostele Narození Panny Marie mše svatá, prohlídka pohyblivého betléma, možná bude i zvonkohra. Návrat buď  16:39 nebo 17:39 vlakem do MK (dle aktuální situace).

Svačinu na celý den si každý zajišťuje sám. Děti, které získaly a zavčas odevzdaly korálkovničku se stanovenoým počtem korálků, budou mít pouť  zaplacenou panem děkanem, ostatní si, prosím, zakoupí alespoň jízdenku.

Na pouť  jsou zvány nejen děti, ale i jejich rodiče a vůbec všichni, kteří chtějí prožít tento den pěkně a poutně.

putovani_vranov_2024