Ohlášky na 27. týden v mezidobí

Nastal další liturgický týden, už 27. v mezidobí, a i v něm máme krásnou nabídku v podobě pořadu bohoslužeb.

K doplnění krásné nabídky připojuji informaci o možnosti účastnit se brigády na dvoře fary, a to ve středu od 14 hodin. Za deštivého počasí se nekoná.

Nemocní, kteří nemohli být navštíveni v pátek, budou navštěvováni ve středu od 11 hodin.

V pátek a v sobotu proběhnou volby do Poslanecké sněmovny. Prosím, využijme svého práva volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a zamezme tak těm, kteří se snaží o likvidaci Církve, tedy nás.

Opakuji také nabídku růžencového měsíce, a to možnost přijímat růžencové desátky.

Pro zájemce jsem také na kanál YouTube umístil záznam kázání na Světový den prarodičů a seniorů.