Příprava na prázdninové křty dětí

Pro přípravy rodičů a jejich kmotrů, kteří chtějí nechat pokřtít své dítě a přijmout práva i závazky plynoucí ze křtu, byl vypsán ještě jeden cyklus příprav. První setkání se uskuteční v sobotu 4. července ve 14 hodin, druhé setkání pro absolventy prvního bude následovat hned v pondělí 6. července (státní svátek), kde bude dohodnut i termín dalšího setkání.

Setkání budou probíhat vždy na faře v Krumlově. Prosím o předchozí telefonické, nebo osobní nahlášení. Vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj oddací list (je-li). Konkrétní termín udílení svátosti křtu bude stanoven po domluvě s absolventy příprav.

Další cyklus příprav bude probíhat až v září, proto rodiče, kteří chtějí svátost křtu svých dětí slavit během velkých prázdnin, využijí nabídky příprav na začátku července.