Příprava rodičů a kmotrů na křest jejich dětí

Rodiče, kteří by v měsíci březnu nebo dubnu rádi svěřili své dítě do Boží ochrany prostřednictvím svátosti křtu a jsou ochotni plnit závazky plynoucí ze křtu jejich dítěte, budou mít první přípravné setkání v sobotu 7. března 2020 ve 14 hodin na faře v Krumlově. Prosím o předchozí telefonické, nebo osobní nahlášení. Vezměte s sebou, prosím, rodný list dítěte a svůj oddací list (je-li). Termíny dalších setkání domluvíme společně na prvním sezení. Termín udílení svátosti křtu bude stanoven po domluvě s absolventy příprav.