Představení prvokomunikantů a modlitba za ně

V neděli 2. února proběhlo při mši svaté (nejen) pro děti představení těch, kteří se ve farnosti Moravský Krumlov připravují na letošní první svatou zpověď a svaté přijímání. Rodiče svým dětem připravili pěkné tablo, které nám má při každém příchodu do kostela připomenout tváře těch, za které se nyní chceme zvláště modlit.

I děti dostaly na památku dnešního dne obrázek, na jehož zadní straně je modlitba Páně, a věřím, že se ji děti alespoň jednou za den pomodlí spolu s rodiči a sourozenci.

Kromě známých modliteb, nebo modliteb vlastními slovy, můžeme za děti použít i následující modlitbu, která je k dispozici v kostele i v papírové formě:

Pane Ježíši, chceš brzy přijít k dalším dětem naší farnosti ve svatém přijímání. Prosíme Tě, dávej jim svou milost, aby se na tuto velkou slavnost dobře připravily a mohly Tě přijmout se zbožností a úctou. Svěřujeme Ti také rodiče těchto dětí, jejich kmotry a katechety, kteří je na první svatou zpověď a svaté přijímání připravují, a dej jim, aby těmto svým dětem byli vždy dobrým příkladem, oporou a povzbuzením v častém a upřímném přijímání těchto svátostí a tak aby všichni byli připraveni v příhodný čas přijmout nasycení radostí života věčného. Amen.

 

Můžeme si samozřejmě vybrat i jednoho z patnácti prvokomunikantů a za toho se modlit jmenovitě a intenzivněji.