Ohlášky první ve čtyřiadvacítce

Nastal nám další rok a v něm nás, dá-li Pán, čeká více než padesátka ohlášek. Ty první jsou tady a nabízí tento pořad bohoslužeb. Je sestaven dle pořádku pro první týden v měsíci, mimořádnosti jsou o slavnostech v pondělí a v sobotu, přičemž ještě upozorňuji na změnu v pořadí sobotních bohoslužeb oproti plánu, jenž byl zvěstován před Vánoci.

Dále připomínám:

úterý 18:00 – setkání katechumenů

pátek – návštěva nemocných

sobota – návštěva tří králů

neděle 17:00 – tříkrálový koncert ve farním kostele v MK

Přilášky k přípravě na 1. sv. přijímání je třeba odevzdat do neděle 7.1.