Ohlášky na 4. týden v mezidobí

Do 4. mezidobního týdne nás zve tento pořad bohoslužeb. Z něj upozorňuji především na bohoslužby v pátek a v sobotu.

Další oznamy jsou tyto:

V pondělí v 17 hodin spolčo dětí.

V pondělí v 18:15 setkání prvokomunikantů.

V pátek návštěva nemocných.

V pátek se z důvodu další mše sv. (v Petrovicích) bude v Krumlově zpovídat až po skončení adorace do 18:30.

V sobotu po ranní i večerní bohoslužbě bude možnost přistoupit ke svatoblažejskému požehnání.

Při bohoslužbách s nedělní platností proběhne (kromě Kadova) sbírka na opravy.

Případným snoubencům připomínám nutnost nahlášení se do středy tohoto týdne.

A v závěrečných řádcích přetiskuji výzvu otce biskupa Pavla, kterou jsme dnes v ohláškách četli: „Milí přátelé, v dnešním Markově evangeliu jsme slyšeli, že Ježíšovo učení má skutečnou moc. Tato moc však potřebuje hlasatele, aby mohla pronikat skrze svědectví a službu do lidských srdcí. Vzhledem k tomu, že je tu opět doba spojená s životním rozhodováním nejen pro ty, kdo budou skládat maturitní zkoušku, obracím se na vás, kteří zvažujete vykročit ke kněžské službě. Jde o povolání, o němž svatý farář arský říká, že má být láskou Kristova srdce. Žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit jako málo čitelná. O to více potřebujeme obětavé, odhodlané a radostné kněze. Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří vnímáte povolání ke kněžství, rád informoval, že přihlášku do kněžského semináře můžete zaslat poštou na sekretariát Biskupství brněnského do konce března 2024. Formulář přihlášky naleznete na webových stránkách biskupství. V modlitbě biskup Pavel.“