První ohlášky roku 2023

Rok nám začíná krásně nedělí a tímto dnem nám začíná také pořad bohoslužeb, který nám prozradí, jaké bohoslužby nás čekají na startu roku 2023. Zde upozorňuji zvláště na pondělní změnu, kdy se ranní mše svatá promění na večerní. Dále platí rozšířená nabídka o slavnosti Zjevení Páně (čtvrteční vigilie v Petrovicích a páteční mše v Kadově a Krumlově).

V úterý opět proběhne spolčo dětí.

Ve čtvrtek v souvislosti s pohřbem emeritního papeže Benedikta XVI. budou v 9.30 vyzvánět zvony.

V pátek proběhne návštěva nemocncých.

V neděli jste zváni na koncert do Petrovic (14:00) a tříkrálový koncert v Krumlově (16:00).

Nadále připomínám poslední příležitosti přihlásit se do katechumenátu, děti pak k přípravě na 1. sv. přijímání.

Přeji všem pokojný rok plný radosti a s Božím požehnáním.