Informace pro snoubence

Pro snoubence, kteří hodlají v našich farnostech uzavřít církevní manželství během roku 2023, připomínám, že přípravy na manželství začnou v Týdnu manželství, konkrétně 18. února ve 14 hodin (nebude-li s přihlášenými dohodnuto jinak). Prosím tyto snoubenecké páry, aby se přihlásily na faře nejpozději 10. února!!!

Také upozorňuji, že při uzavírání církevního (a snad i svátostného) manželství nejde jen o snoubence, případně jejich příbuzné, nejde jen o romantičnost místa sňatku, ale jde také a především o pozvání Boha do společného života a budoucí rodiny.

Rovněž připomínám, že v současné době se oddavky neprovádějí v kapli sv. Floriána. (Alespoň se ženich nemusí bát, že v případě deště a bláta se z nevěsty stane františkánka). 😉