3. ohlášky roku 2023

Jsme v polovině ledna a náš čas může obohatit tento pořad bohoslužeb.

Z dalších oznamů připomínám úterní spolčo dětí (výjimečně se změnou místa, a  to u Kaufmanů).

Brigáda na stěhování nábytku v kancelářích a na chodbě, a to z důvodu plánované výmalby společných prostor na faře, bude v úterý po mši sv., cca v 17:45. Není předpoklad dlouhého trvání této brigády.

Ve středu začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Vzpomenout na to můžeme např. modlitbou 031 nebo 910 z kancionálu.

Příští neděli proběhne sbírka na Bibli.