Fotografie z udílení svátosti biřmování

19. listopadu v našem kostele Všech sv. proběhla svatodušní slavnost, při které emeritní biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle udělil svátost biřmování sedmnácti biřmovancům.

Naši biřmovanci s fotografiemi obdrželi jednu mimořádnost, a sice: Který biřmovanec se může pochlubit, že má fotografie z biřmování se sněhem? Myšleny tedy pouze exteriérní fotovzpomínky.

Na fotosnímky pořízené paní Radmilou Dvořákovou se můžeme podívat zde.

Pro fotodokumentaci zvěčněnou panem Ladislavem Buškem můžeme zabrousit sem. A pro další fotografie tohoto fotografa je třeba kliknout tady.