Ohlášky na 17. týden v mezidobí

Dostáváme se k závěru první poloviny prázdnin a můžeme jej prožít mimo jiné také společně na bohoslužbách. O tom nám více řekne právě pořad bohoslužeb.

Na příští neděli připomínám možnost účastnit se besedy o životě v Tanzánii. A jak jsem se dnes dozvěděl, od 14:30 bude možnost na tomtéž místě nahlí´édnout do historických pramenů a zaposlouchat se do varhanního koncertu v umu dómského varhaníka z Brna Petra Kolaře.

A protože si tuto neděli podruhé připomínáme Světový den prarodičů a seniorů, přidávám odkaz na kázání z minulého roku, abychom se nejen k významu tohoto dne mohli vrátit.