Odkaz na fotografie z 1. sv. přijímání

V našich farnostech proběhla 12. června slavnost 1. sv. přijímání. Na fotograie, jejímž autorem je pan Ladislav Bušek, se můžeme podívat po kliknutí sem. A na fotografie, kterými do vzpomínek tuto slavnost zachytila paní Radmila Dvořáková, se dostaneme po kliknutí sem a po zadání hesla poprvéMK22.