Ohlášky do 25. týdne v mezidobí

Sobotními nešporami začal 25. týden v mezidobí a přináší následující pořad bohoslužeb.

Mezi dalšími oznamy uvádím pouť  prvokomunikantů (loňských i letošních) do Brna za panem biskupem, a to ve čtvrtek. Sraz na vlakovém nádraží v čas, který byl poslán rodičům přihlášených dětí.

Přihlášky do Katecheze dobrého Pastýře a do spolča dětí lze odevzdávat v kostele nebo na faře. Více info v předchozích příspěvcích.

V pátek v 9:30 v brněnské katedrále bude mít rozloučení emeritní biskup Petr Esterka. Pohřeb bude také přenášen prostřednictvím YT kanálu Katedrála Petrov.

Rovněž v pátek a rovněž v katedrále proběhne od 17:30 jáhenské svěcení, při kterém bude vysvěcen k trvalému diakonátu náš farník Bc. Jakub Ondráček z Petrovic. Autobus do Brna odjede z autobusového nádraží v MK v 15:28, v 15:30 z náměstí, v 15:35 z Břízové a v 15:45 z Petrovic. Svěcení bude možné sledovat také na stránkách katedrály.