Ohlášky 26. září na 26. týden v mezidobí

I pro tento týden, který již bude astronomicky celý podzimní, je připraven pořad bohoslužeb, kterého máme právo plně využít. Obzvlášť připomínám doporučení účastnit se také úterý slavnosti. Upozorňuji, že krumlovská bohoslužba v tento den bude v kapli sv. Floriána. Dále nezapomeňme na Hodinu milosrdenství a rozjímavou modlitbu růžence.

Mezi dalšími ohláškami zviditelňuji:

V úterý od 14 hodin Rodinná_olympiáda na krumlovské faře.

V pátek návštěva nemocných.

V pátek setkání biřmovanců.

V sobotu ve 14 hodin příprava na křest.

V sobotu v 16 hodin v kostele v Rokytné koncert skupiny Listověj.

Pravidelné prvonedělní účelové sbírky na opravy.

Pozvánka k donátorství ve fondu Puls.

 

Všem přeji pokojný týden bohatý na lásku.