Katecheze Dobrého pastýře

Nabídka pro rodiče dětí ve věku 3 – 6 let v rámci programu Katecheze dobrého Pastýře

Katecheze dobrého Pastýře je celistvý program náboženské výchovy pro děti od 3 do 12 let. V Moravském Krumlově pracujeme pouze s prvním stupněm – určeným pro předškolní děti. Program byl vytvořen v Římě (v 50. letech 20. století) na základě didaktiky vypracované Marií Montessori pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku. Autorka programu (S. Cavalletti) se ve svém programu opírá o liturgii a Písmo, které vhodným způsobem přibližuje dětem, respektující jejich svobodu a vývojové potřeby.

Texty pro předškolní děti se týkají osoby Ježíše, který se jim stane jejich prostřednictvím blízký. Za základní text bylo pro tyto děti vybráno podobenství o dobrém pastýři (J 10,1–16). Toto podobenství vytváří pro předškoláka obraz Boha, který „zná svou ovci jménem“, je přítomen, pečuje o ni, vede ji, volá a chrání.

Katecheze je určena pro děti ve věku 3 – 6 let. Setkání budou probíhat 1x týdně / 60 minut. V rámci setkání děti pracují samostatně s jednotlivými pomůckami a seznamují se s novým tématem. Více informací na www.katechezedobrehopastyre.cz.

Přihlášku najdete v kostele, nebo případně pište na tatiana.himerova@gmail.com, nebo volejte na 774156424.

Podmínkou otevření katecheze je minimálně 5 dětí.