Ohlášky do 19. týdne v mezidobí

Závěr třetí čtvrtiny velkých prázdnin nám přináší následující pořad bohoslužeb. Z ostatního jen připomínám sobotní přípravu rodičů a kmotrů na křest jejich dětí, která začíná v 15 hodin na faře v MK.

Ať  už budeme v tomto prožívat to, co Eliáš v dnes čteném textu, nebo veselejší příhody z předchozích kapitol, ve kterých nám tento starozákonní prorok figuruje, nezapomínejme přijímat Boží nabídky, i kdyby se nám zdálo, že jde jen o obyčejný chleba.