Ohlášky před sesláním Ducha Svatého

Dostáváme se do finále letošní velikonoční doby a připravujeme se na seslání Ducha Svatého. Společně při každé mši svaté zpěvem svatodušního hymnu, individuálně dle ochoty a možností. Pro tento týden se nám nabízí následující pořad bohoslužeb. V Rokytné mše svatá po domluvě s místními nebude, neboť  obě místní návštěvnice bohoslužeb jsou hospitalizovány (nikoli s covidem).

Příští neděli proběhne sbírka na charitativní účely.

Kázání z neděle se snad na internetu objeví během týdne.

Přeji všem pokojný týden a dobrou a úspěšnou přípravu na Letnice.