Zvon svatý Vavřinec již v Rakšicích

Zvon by se dal popsat jako nejjednodušší a nejstarší hudební nástroj, který se rozezvučí úderem srdce. Je ulit ze zvláštní bronzové kovové slitiny tzv. zvonoviny. Bývá zdoben nápisy a reliéfy a je zvukově naladěn na konkrétní tón.

V druhé polovině prosince se nejen po českých silnicích dohoupal do Rakšic nový zvon, který byl ulit přímo do věže rakšického kostela. Nese jméno kostelního patrona, jáhna Vavřince. Má nahradit současný stejnojmenný zvon, který se dostal do havarijního stavu a jeho používání již není bezpečné. Navíc ztratil srdce a tak nějak umřel.

Výrobu nového zvonu zajišťovala firma IMPULS – B s.r.o. z Ostravy – Staré Bělé. Zvon má hmotnost 100 kg bez srdce a závěsu, je laděný do tónu E2, spodní průměr činí 599 mm.

Zvon je vyroben v přední italské zvonárně ECAT Campane, dědice tradiční zvonárny Mazzola Achille z Valduggia založené v roce 1404. Jako takoví, v novodobé zvonařské historii, odlévají zvony do celého světa, předně však do Itálie, Argentiny a Brazílie. Jejich zvonařští mistři spojují tradiční techniky lití s naší novodobou technologií, což zaručuje velmi kvalitní výrobky, které obstojí i v té největší konkurenci – píše se ve zrávě od výrobce.

Zvon má trošku nezvyklou „přírodní“ barvu, která je docílena ručním leštěním povrchu bez následných chemických úprav. Poté ponořením zvonu do silikonové lázně tak, aby na povrchu nezůstávaly mastné skvrny a zvon se tak nešpinil. Pokud si říkáte, že zvony vyrobené u nás, v České republice, mají jinou barvu, tak máte pravdu. Toho je docíleno chemickou cestou tak, aby zvon dostal tzv. patinu. Náš zvon dostane stejnou patinu za několik let, a to působením povětrnostních podmínek.

Materiál zvonu je samozřejmě zvonovina, což je tradiční slitina čistého bronzu, cínu a dalších přísad, jehož přesný poměr a složení si každý výrobce pečlivě chrání. Ale dá se říct, že se skládá ze 70% bronzu a 29% cínu a 1% přísad.

Velikost, tvar a tón každého zvonu jsou výsledkem ruční práce, kdy musí zvonařský mistr vytvořit nejprve formu, zdobení a teprve poté se zvon odlévá. Takto řečeno je to velmi jednoduché, ale celý proces trvá 3 – 4 týdny. Protože zvon musí být ulit tak, aby měl požadovaný tón ihned, zvon se poté již nijak neupravuje. Náš zvon je doladěn ke stávajícími historickému zvonu tak (v rakšické věži jsou celkem tři zvony, jeden je však umíráček, ladění je učiněno vzhledem k tomu dalšímu zvonu), aby byl v souzvuku při společném zvonění. Jak již bylo napsáno, je to tón E2.

Dubový závěs a kované srdce jsou vyrobeny přímo na náš zvon. Nelze použít nějaké typizované zařízení, na každý zvon se musí udělat zvlášť. Jde totiž o vyvážení celou soustavy, tak aby bylo zapotřebí co nejmenší síly pro houpání a zároveň byla zaručena čistota zvuku. Vše je vyrobeno u nás v České republice.

Jak píše dodavatel zvonu, který bude zajišťovat i zavěšení, elektrické houpání zvonu bude zajišťovat ta nejmodernější technologie, která je dnes na našem trhu.

Slavnostní svěcení zvonu mělo proběhnout 25. října 2020, nicméně v té době už nebylo možné konat veřejné bohoslužby. Nyní je svěcení naplánováno na neděli Božího milosrdenství, tedy 11. dubna 2021. Náš přítel Čas ukáže, zda to bude možné. Po slavnosti bude zvon vytažen na věž, zavěšen a zprovozněn.

Závěrečná cena zvonu, včetně zavěšení, je 370.000 Kč. Nyní máme zaplaceno 200.000,-, zbytek zbývá doplatit. Finanace, podobně jako na další etapu opravy fary, je také možné na tento účel věnovat, při převodním příkazu za použití variabilního symbolu 45.

Zvon je nyní k vidění (a po klepnutí paličkou – palička je připravena, ne třeba si brát svou – i k slyšení) v rakšickém kostele, prohlédnout si ho lze před bohoslužbou, nebo ještě lépe po ní, případně na požádání u rakšických kostelníků, manželů Havlových.