PES 5 a jeho dopad na naše farnosti

Organizace bohoslužeb dle nařízení vlády, a to v době 27. 12. 2020 – 10. 1. 2021

Od 27. prosince 2020 minimálně do 10. ledna 2021 se naše země ocitá v 5. stupni škály PES a bohoslužby jsou omezeny na 10% celkové kapacity míst k sedění v kostele. Místa na stání se k tomu nezapočítávají. Stát v kostele mimo prostor, kde je možnost si sednout, je zakázáno.

V našich farnostech se budou bohoslužby organizovat následovně:

Moravský Krumlov: ve všední den není nutno se předem zapisovat, v neděli a o liturgických slavnostech je nutná registrace po předchozí domluvě s panem děkanem

Petrovice: ve všední den není nutno se předem zapisovat, v neděli a o liturgických slavnostech je nutná registrace po předchozí domluvě s panem děkanem

Kadov: pouze pro kadovské farníky „na směny“

Rakšice: bohoslužby během trvání 5. stupně PES zrušeny

Všechna další dosavadní opatření (roušky, desinfekce, zákaz hromadného zpěvu atd.) zůstávají nadále v platnosti.

 

Protože se často stává, že farníci přihlášení k bohoslužbě nedorazí, prosím, aby ti, kterých se to týká, o své neúčasti vždy zavčas informovali pana děkana, a tak aby neblokovali místo pro další zájemce.