Bohoslužby podle PSA ve 4. stupni

ORGANIZACE BOHOSLUŽEB DLE KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ ZE DNE 20. 11. 2020

 

Dle současného nařízení vlády se může v neděli 22. 11. bohoslužeb účastnit max. 15 osob, od pondělí 23. 11. 20 osob. Účast bude volena následovně: O nedělích se kromě kněze účastní zadavatel intence a ten, koho zadavatel pozve do celkového počtu dovolené účasti. Ve všední den se účastní kněz, zadavatel intence + 2 jím pozvané osoby, kostelník/varhaník + max. 15 farníků (platí pravidlo: Kdo dřív přijde …). Prosím o respektování těchto pravidel a o ohleduplnost (ke spáse není nutné být prezenčně účasten na mši každý den, na nedělní bohoslužby stále platí dispenz od osobní účasti); zkuste se na bohoslužbách prostřídávat.

Pokud by docházelo k porušování těchto pravidel, museli bychom přistoupit k odsunutí bohoslužeb do soukromé sféry.