Ohlášky na 1. týden po prázdninách

Prázdniny končí, škola začíná. Pořad bohoslužeb je již podle běžného pořádku pro týden s prvním pátkem v měsíci.

V pátek budou navštěvováni nemocní.

Neděle: účelové sbírky vyhlášené farnostmi.

K dispozici jsou přihlášky do náboženství. Vyplněné je, prosím, odevzdejte na faře, nebo v kostele do 13.9.

Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem, které se mělo uskutečnit v září, je z epidemiologických důvodů zrušeno.

Povinnost nošení roušek zůstává i nadále platné dle nařízení z 25.7., tzn.: nutnost mít dýchací cesty přikryté rouškou platí pro bohoslužby s počtem nad 100 zúčastněných (v našem případě nedělní bohoslužba v Krumlově).