Návrat doby rouškové

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25. července opětovně k povinnosti nošení roušek na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob.

To znamená, že zatímco druhé vyřčené omezení se nás netýká, neboť  tuto kapacitu nenaplníme, první omezení se nás dotkne, a to v Krumlově na nedělní bohoslužbě, kde stovku překročíme o necelý dvojnásobek. Proto žádám, aby všichni účastníci na nedělní bohoslužbě v Krumlově opět měli ústa a nos přikrytý rouškou. Bohužel.

Nedělních bohoslužeb v Rakšicích, Petrovicích a Kadově se toto nařízení netýká, neboť nepřesáhneme stanovenou hranici počtu účastníků. Ve všední den nebude třeba (zatím) nosit roušky ani v Krumlově.

V našich kostelech je u kropenek k dispozici jak svěcená voda, tak i desinfekce, a je na libovůli návštěvníků kostela, kterou z těchto dvou tekutin použijí.