Příprava rodičů a kmotrů na křest jejich dětí

Pro rodiče, kteří by rádi svěřili své dítě do Boží ochrany prostřednictvím svátosti křtu a jsou ochotni plnit závazky plynoucí ze křtu svého dítěte, začínají opět přípravná setkání.

Příprava ke křtu uskutečněném v měsíci červnu začne prvním přípravným setkáním v sobotu 16. května v 10 hodin  (tohoto setkání mohou využít i rodiče, kteří hodlají k udělení svátosti křtu svým dětem přistoupit až v prázdninových měsících).

Další přípravný blok, především pro ty, jejichž děti by se měly stát na křtu dětmi Božími během července nebo srpna, začne v sobotu 13. června ve 14 hodin.

Setkání budou probíhat vždy na faře v Krumlově. Prosím o předchozí telefonické, nebo osobní nahlášení. Vezměte s sebou, prosím, rodný list dítěte a svůj oddací list (je-li). Termíny dalších setkání domluvíme společně na prvním sezení. Konkrétní termín udílení svátosti křtu bude stanoven po domluvě s absolventy příprav.