Informace ohledně organizace bohoslužeb dle posledních nařízení vlády

Nedojde-li během víkendu k dalším změnám změn, od pondělí 11. 5. je dovolená účast na bohoslužbě až do výše 100 osob, a to vyjma kněze a bohoslužebné „obsluhy“ (ministranti, kostelník, varhaník, sbor …), počet tedy může být o něco vyšší. Stále však platí ostatní opatření. Proto především minimální rozestup 2 metry (vyjma členů jedné domácnosti) zabraňuje tomu, aby povolená kapacita účastníků byla naplněna (100 lidí se za této podmínky do našich kostelů nevejde).

V našich farnostech bude situace řešena následovně:

Bohoslužby budou ve všech našich kostelech probíhat dle pořádku před koronavirem. V neděli bude v Moravském Krumlově slavena bohoslužba navíc v 18 hodin (v 9 hodin bude mše sv. určena především pro farníky nad 50 let, v 18 hodin pro farníky mladší a pro rodiny). Bohoslužby budou především pro místní farníky. Účast na nedělní bohoslužbě je každému dovolena jen 1x týdně (účastník na mši v Rakšicích v sobotu večer se nebude účastnit bohoslužby v neděli, účastník ranní mše sv. se nebude účastnit večerní mše a dá tak příležitost dalším). Pro rizikové skupiny stále platí dispenz od fyzické účasti na bohoslužbě a nabídka i nadále využívat bohoslužeb přenášených médii. Na bohoslužby nebude, jak bylo v plánu dle prvotních změn, probíhat zápis. Po naplnění zákonné a fyzické kapacity bude kostel uzavřen.

 

Každý účastník musí dbát hygienických pravidel, tzn.:

  • při vstupu do kostela použije desinfekci na ruce (desinfekce bude připravena u kropenek, samotné kropenky jsou mimo provoz),
  • bude mít ústa a nos překrytá rouškou (vyjma přijímání Eucharistie),
  • bude obsazovat pouze lavice, do kterých nebude páskou zamezen přístup, s rozestupem dva metry (neplatí pro členy jedné domácnosti),
  • pozdravení pokoje (ani individuální pozdrav poté, co jste se dlouho neviděli) nebude vyjadřovat prostřednictvím zvyku podání rukou,
  • bude se řídit případnými pokyny kněze nebo pověřených osob.

 

Z těchto směrnic nebudou udělovány ani individuální výjimky, a to ani ministrantům, paní XY nebo panu ZŽ (z některých pravidel může být vyvázán varhaník a kněz). Bude-li některé z ustanovení porušeno, bohoslužbu nebude možné zahájit, případně v ní pokračovat.

Svátost smíření se bude udělovat vždy 30 minut přede mší sv. (vyjma Krumlova před nedělní dopolední bohoslužbou, v Kadově dle domluvy s farníky), bude se slavit v sakristii, a to za zachování vládních opatření. Slavení bude ukončeno nejpozději 5 minut před začátkem bohoslužby, po mši sv., nebude-li individuálně dohodnuto jinak, se nezpovídá. Prosím, abyste ke svátosti smíření přicházeli připraveni a nedocházelo tak ke zbytečnému ubírání příležitostí pro ostatní.

 

Děkuji za respektování těchto omezení a věřím, že jejich řádné zachovávání brzy způsobí jejich nepotřebnost a zrušení.