Zvonění a Aleluja o Velikonocích

Přesto, že letos nebude zvonům z našich věží umožněno odletět na Velikonoce do Říma, od večera Zeleného čtvrtku až do vigilie vzkříšení na Bílou sobotu večer umlknou. Abychom si alespoň trochu přiblížili prožívání Velikonoc, slavnostně zvony zazní ve čtvrtek v 18 hodin a potom opět v sobotu ve 20 hodin. Kam hlas našich zvonů nedoletí, je možné si přes internet prohlédnout krátkou zvonivou prezentaci krumlovských zvonů.

V Petrovicích v sobotu, během vyzvánění zvonů, paní varhanice rozezvučí varhany slavnostním Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz. V Krumlově píseň zahraje pan děkan po skončení velikonoční vigilie slavené bez účasti lidu.

Na výzvu našich biskupů se mají v sobotu večer křesťané spojit ze svých domovů modlitbou a symbolicky zapálit svíčku za oknem. Tady jen připomínám odpovědnost za bezpečnost, neboť  i zapálená svíčka je práce s ohněm. Proto se během hoření svíce u okna spíše modleme a zpívejme velikonoční písně, při sledování obřadů v televizi či na monitoru mějme v dohledu i svíci v okně. I záclona může být zvědavá, co to v její blízkosti plápolá. Také budu plamen hlídat, ačkoli svíčku dám mezi vnitřní a vnější křídla starých oken a ačkoli mám profesionální hasiče téměř naproti faře. Nerad bych jim nemožnost účasti na vigilii vynahrazoval přítomností u mě doma.