Otevřený Floriánek

Za běžných okolností bychom v neděli 3.5. slavili slavnost sv. Floriána v kapli jemu zasvěcené. Protože tomu tak nebude, je vhodné, aby kaple na krumlovském vrcholku nezůstala v tento den zcela zavřená, proto v době od 13:30 do 17:00 budou dveře tohoto svatostánku otevřené především k modlitbě, k prohlídce i k odpočinku.

Můžeme tedy nedělní procházku naplánovat i na toto poutní místo a připomenout si ochránce Krumlova.

V případě deštivého počasí (nejedná se o přeháňku) by kaple zůstala zavřená.