Informace o změnách v našich farnostech během epidemie

INFORMACE VYPLÝVAJÍCÍ Z MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

A JEJICH APLIKACE V NAŠICH FARNOSTECH

Vzhledem k nařízení vlády a k výzvě ČBK ohledně šíření epidemie COVID-19, kdy byl vydán zákaz shromažďování nad 100 osob, které se týká i bohoslužebných shromáždění, tzn. nejen mší sv., ale také pohřbů, svateb a křtů, bude život v našich farnostech organizován následovně:

V Petrovicích, Rakšicích a Kadově běžné bohoslužby zatím beze změny.

V Moravském Krumlově ve všední den bez omezení, v neděli bude mše svatá v 9 hodin, která bude určena převážně pro věřící starší 50 let, a v 17 hodin převážně pro věřící do výše určeného věku. Počet účastníků bude omezen dle nařízení, proto kdo dřív přijde, ten se účastní bohoslužby. Z Krumlova je také možné přijet do Rakšic či Kadova, a to až do naplnění kapacity kostela (100 účastníků se do kostela nevejde). Ty, kteří využívají mši svatou v sobotu v 18 hodin v Rakšicích a v neděli přicházejí do farního kostela, žádám, aby se po dobu trvání opatření zúčastnili pouze jedné z bohoslužeb.

Pro všechny farnosti platí, že během karantény lze využít i udělenou dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě (týká se zvláště těch, kteří pociťují příznaky nachlazení, oslabení imunity, patří do rizikové skupiny nebo jsou vyššího věku) a mše se účastnit prostřednictvím rádia Proglas (v 9 hodin) nebo televize Noe (v 10:30), případně z jiných farností pomocí webkamer. Kromě přenosu bohoslužeb lze doporučit (zvláště pro rodiny) společnou modlitbu (růženec, litanie, korunku …), četbu Písma svatého, film s náboženskou tématikou (např. pro děti kreslené filmy). Učme se světit sváteční den i během mimořádných událostí.

Pobožnosti křížových cest se zatím konají dle běžného rozpisu.

Případné křty se po dobu epidemie budou udílet pouze mimo mši sv.

Případných pohřbů se bude moci účastnit maximálně 100 osob, a to včetně kněze a varhaníka (zesnulý bude mít výjimku J).

Náboženství na základních školách a na gymnáziu probíhat nebude. Příprava prvokomunikantů na faře zůstává zatím nepřerušena.

Akce „24 hodin pro Pána“, která měla probíhat 20. a 21. 3., se neuskuteční.

Z kostela bude dle nařízení dočasně odstraněna voda z kropenek.

Obřad pozdravení pokoje zcela rušit nebudeme, nicméně si budeme pozdrav předávat úsměvem pokoje.

Ohledně dalších aktivit (setkání lektorů, předvelikonoční úklid kostela, setkání rodičů pokřtěných dětí atp.) budeme informovat dle aktuální situace.

Tyto informace mohou být průběžně aktualizovány v návaznosti na šíření koronaviru a vydávání dalších celoplošných opatření. Sledujte farní web a kostelní vývěsky.

Buďme k sobě navzájem ohleduplní a chraňme (nejen) své zdraví, včetně zdravé víry. A modleme se, abychom Velikonoce mohli slavit jež bez omezení.

 

A na závěr něco pro odlehčení (s využitím webu Tisickrate.cz): Největším problémem je zajištění účasti pod sto lidí ve velkých farnostech. Kostelník od Sv. Tomáše v Brně si rychle pořídil turnikety z haly Rondo, kde hraje domácí zápasy HC Kometa Brno: „Stejně hrát nebudou, takže byly skoro zadarmo. Nastavil jsem to na 99 lidí a nikoho dalšího turniket nepustí. Kdo chce být na mši, bude muset přijít včas.“ Tamní farář Jan Mráz věřící na facebookových stránkách farnosti upozorňuje: „Jakmile už kostelník vstane, zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouct na dveře a volat: ,Pane, otevři nám,ʻ tu on vám odpoví: ,Neznám vás, odkud jste!ʻ Nedá se nic dělat.“ (Srv. Matouš 25, 11-12).

Opatření už se dotklo mnoha bohoslužeb v celém Česku, místy je doprovází i zázraky. Pravidelně velká návštěvnost bývá na studentských bohoslužbách u Salvátora v Praze. „Stál jsem u dveří kostela a počítal jsem, abych po projití stého člověka zavřel. Stal se ale zázrak, lidé pořád proudili dovnitř a já jsem měl pořád napočítaných 90,“ uvedl pro Tisíckráte Adam Drahoš.