Další tip na společnou modlitbu

Protože se nemůžeme scházet ke společné modlitbě a někteří vyhledávají možnosti více se duchovně zapojit, nejlépe ve stejnou hodinu, tak jen připomínám, že každý den ve 20 hodin se na dálku ze svých domovů můžeme společně spojit v modlitbě růžence. To už víme.

Rovněž je ale možné se modlit Korunku k Božímu miilosrdenství, pro kterou navrhuji čas každý den v 15 hodin (čas úmrtí Ježíše, hodina spásy, hodina milosrdenství). Jinak je samozřejmě možné se tyto modlitby modlit i v kteroukoli další dobu. Úmysl Korunky je pospán níže z jednoho emailu:

„Jsem v kontaktu s přáteli ve Španělsku. Je to tam teď hodně zlé. V nemocnicích chaos a nedostatek všeho. Zdravotníci se hroutí, musí rozhodovat, koho zachránit a koho prostě nechat umřít. Mnozí nemocní umírají zcela sami, nikdo z rodiny je nesmí navštívit, nemohou se rozloučit a pak jsou hned pohřbeni, sotva kdo má u toho na hřbitově kněze…

Přišlo pozvání, abychom udělali něco smysluplného. Zkusme v duchovním smyslu přijít k lůžku někoho umírajícího, vzít ho za ruku a pomodlit se Korunku k Božímu milosrdenství. Nevíme, kde se tento člověk nachází, zda ve Španělsku, v Itálii či jinde na světě. Přesto může tento nemocný přijmout útěchu a posilu. (Zaslíbení v tomto smyslu jsou v Deníku sv. Faustyny Kowalské, např. odst. 1684 a 1541).

Takto teď umírají stovky lidí, ale i nás se mohou modlit stovky.“